Renata Szewczyk-Rutkowska

Renata Szewczyk- Rutkowska (wiceprezes Stowarzyszenia) mgr pedagogiki, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, trenerka umiejętności psychospołecznych – trening zastępowania agresji (TZA), specjalista terapii uzależnień, terapii krótkoterminowej TSR oraz treningu komunikacji interpersonalnej, Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i trenerskie z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych. Trenerka projektów o tematyce społecznej finansowanych z funduszy unijnych (EFS, EQUAL). Konsultantka w zakresie tworzenia Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności GSWB. Autorka licznych programów terapeutycznych oraz treningowo – szkoleniowych. Praktyk w obszarze psychoterapii, grup terapeutycznych oraz warsztatów, treningów i szkoleń.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *