Projekty profilaktyczne

KOMPetenta Rodzina

Moja KOMPetenta Rodzina – edycja III w 2020 r.

Projekt realizowany ze środków Ministra Zdrowia będących w dyspozycji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, autorski projekt – profilaktyczny z…