Mariusz Gryżewski

LIVE „Rodzic w cyfrowym świecie”

JAK POMÓC DZIECKU RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI

JAK POMÓC DZIECKU RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI

Uczucia są podstawą rozwoju człowieka, wartościową i istotną częścią ludzkiej natury. Traktowane z należytą troską i szacunkiem mogą…

Cyfrowi Rodzice

Projekt badawczy – Cyfrowi Rodzice

Odpowiedzialne korzystanie z nowych technologii przez dzieci i ich bezpieczeństwo w sieci zależą w największym stopniu od rodziców. Dlatego,…

Żyrafa

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY… czyli o co chodzi z językiem żyrafy?

Wiecie o co chodzi z tym całym językiem żyrafy? Zwierzę to ma wielkie serce, dosłownie największe wśród ssaków, a…

smutek

Smutek

Odbiciem smutku dziecka jest dostrzeżenie go przez rodziców. Widzą go, akceptują, zatem dziecko otrzymuje od nich „przyzwolenie” na to…

KOMPetenta Rodzina

Moja KOMPetenta Rodzina – edycja III w 2020 r.

Projekt realizowany ze środków Ministra Zdrowia będących w dyspozycji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, autorski projekt – profilaktyczny z…

warsztaty projekty UMED

ABK for UMED- Strategia Rozwoju Działalności Akademickiego Biura Karier

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Cykl warsztatów z rozwoju umiejętności miękkich/kompetencji społeczno-personalnych.

kolorowy Wołomin

2019 r. „Kolorowy Wołomin”

Urząd Miasta Wołomin Realizacja zamówienia polegającego na wdrożeniu projektu we współpracy z projektodawcą w ramach programu „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów…

wsparcie rodzina

2018 r. „Wspieraj, pomagaj, chroń – program wsparcia dla rodzin”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Projekt mający na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysu…

rodzina

2018 r. „Podróż do krainy pozytywnej dyscypliny” –

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Ochota Cykl zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do danej placówki oświatowej – przedszkola…