Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia od wielu lat wspiera dzieci i młodzież, w tym w szczególności pochodzące z domów z trudnościami wychowawczymi. Na stale współpracujemy z licznymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny w tym: szkoły, przedszkola, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Wychowawcze, Urzędy Dzielnic, poradnie psychologiczno pedagogiczne, organizacje pozarządowe.Kolejnym etapem Naszych działań wspierających dzieciaki i młodzież było otwarcie Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego (w skrócie: PWD) – pierwsza pn. „Pracownia KoOKocha” została uruchomiona w grudniu 2018r. i położona jest przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Poszliśmy dalej i Kadra Stowarzyszenia dzięki ogromnemu zaangażowaniu, poświęceniu i wsparciu oraz pomocy wielu ludzi dobrych serc – począwszy od generalnego remontu poprzez szereg prac związanych z odbiorami placówek przez służby, aż do pełnej organizacji pracy merytorycznej i zatrudnienia personelu – w 2020r. uruchomiła kolejną Placówkę Wsparcia Dziennego pn. „Pracownia KoKOcha” w formie specjalistycznej położoną przy ul. Naukowej 4.

Głównym celem działalności obu placówek jest podniesienie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, zwiększenie ich szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznej formy wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomoc rodzinie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Co robimy w PWD?

Wsparcie realizowane w ramach działań obu Placówek ma charakter interdyscyplinarny i ma na celu wspierać dzieci i młodzież wszechstronnie – od pomocy w nauce, dożywiania, aż do rozwijania pasji i zainteresowań.

Wsparcie oferowane przez PWD jest całkowicie BEZPŁATNE! Zadanie jest współfinansowane ze środków Dzielnica Włochy m.st. Warszawy.

Podstawowe zadania naszych placówek, która działają jako specjalistyczne placówki wsparcia dziennego to:

w obszarze pracy z dzieckiem:

 • zapewnienie właściwej opieki,
 • zagospodarowanie czasu wolnego poprzez atrakcyjną, innowacyjną ofertę
 • rozwijanie zainteresowań,
 • pomoc w nauce,
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i moralnego,
 • zapewnienie pomocy specjalistycznej – min psychologa, logopedy, pedagoga,
 • uczenie zachowań prospołecznych – poprzez codzienne bycie w świetlicy, a także zajęcia socjoterapeutyczne, TUSy, prace grupową i indywidualną,

obszarze pracy z rodziną:

 • wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
 • analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania działań naprawczych oraz pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu rodziny,
 • pomoc w integracji rodziny,
 • wsparcie specjalistyczne – pomoc psychologa.

W obu PWD prowadzimy następujące działania:

 1. Działania opiekuńczo-wychowawcze.
 2. Działania specjalistyczne:
  • pomoc psychologiczna dla dzieci,
  • pomoc psychologiczna dla rodziców,
  • terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-wyrównawcze,
  • socjoterapia,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • logopedia.
 3. Pomoc w nauce.
 4. Warsztaty kulinarne.
 5. Organizacja czasu wolnego, w tym wspólne wyjścia min na basen, do kina.
 6. Organizacja warsztatów rozwijających pasje i zainteresowania np. ceramicznych, sportowych, tanecznych itp.

Dla kogo?

Do Naszych placówek zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat uczęszczających do szkół lub zamieszkujących w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy .

Serdecznie zapraszamy do polubienia i obserwowania Nas na Facebooku: