Projekty

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia posiada doświadczenie w realizacji projektów i programów związanych z szeroko rozumianą profilaktyką i pracą z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i specjalistami.

Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji różnych projektów finansowanych m.in. ze środków: Urzędu Gminy Stanisławów, Urzędu Miasta Wołomin, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS 2014-2020, zadań zleconych finansowanych ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, a także programów profilaktycznych m.in. autorskich programów profilaktycznych, które otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia w ramach dofinansowania z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

warsztaty projekty UMED

ABK for UMED- Strategia Rozwoju Działalności Akademickiego Biura Karier

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Cykl warsztatów z rozwoju umiejętności miękkich/kompetencji społeczno-personalnych.

kolorowy Wołomin

2019 r. „Kolorowy Wołomin”

Urząd Miasta Wołomin Realizacja zamówienia polegającego na wdrożeniu projektu we współpracy z projektodawcą w ramach programu „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów…

wsparcie rodzina

2018 r. „Wspieraj, pomagaj, chroń – program wsparcia dla rodzin”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Projekt mający na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysu…

rodzina

2018 r. „Podróż do krainy pozytywnej dyscypliny” –

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Ochota Cykl zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do danej placówki oświatowej – przedszkola…

stop przemoc

2018 r. „MOC kontra Przemoc”

Projekt realizowany dla wychowanków Miejskiego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Celem głównym projektu było zmniejszenie i przeciwdziałanie…

rodzina

2017 r. „Dorosły blisko dziecka”

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Ochota Cykl zajęć szkoleniowo- warsztatowych dla rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do danej placówki oświatowej –…