Moja KOMPetenta Rodzina – edycja III w 2020 r.

Projekt realizowany ze środków Ministra Zdrowia będących w dyspozycji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, autorski projekt – profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym u dzieci i młodzieży.

Odbiorcami naszych działań są dzieci przedszkolne ( grupy 4 – 6 latków) oraz Rodzice. Projekt obejmował Zajęcia z Dziećmi , Warsztaty dla Rodziców o charakterze treningu umiejętności wychowawczych, Zajęcia dla Rodziców z Dziećmi – spotkania warsztatowe oparte na zabawach fundamentalnych, Indywidualne konsultacje Wsparcie dla Rodzin, które na co dzień dotykają problemu nadmiernego korzystania przez Dzieci  z komputera/Internetu/Smartfona.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *