Marzena Tokar

Marzena Tokar – Członek Zarządu, człowiek orkiestra – w Stowarzyszeniu zajmuje się pisaniem projektów, czuwaniem nad finansami, wspieraniem dzieci i młodzieży od 10 roku życia aż po wczesną dorosłość. Marzena jest również Kierownikiem dwóch Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Absolwentka Studiów Pedagogicznych oraz Szkoły Trenerów i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Obecnie uczestniczka 4-letniej Szkoły Psychoterapii DDA i DDD w Stowarzyszeniu OD-DO w Warszawie. Trenerka Centrum Inicjatyw UNESCO w zakresie działań antydyskryminacyjnych, praktyk metody Kids Skills Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ukończyłam szereg kursów i szkoleń m.in. psychoterapię traum dziecięcych, depresji, zaburzeń lękowych u DDA, 100h Studium Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 132 h kurs z zakresu Dialogu Motywującego, kurs I stopnia Porozumienia bez Przemocy (NVC) prowadzony przez Annę Mills oraz wiele innych.

Współpracowała w ramach tworzenia programów/ prowadzenia konsultacji czy pisania wniosków o dofinansowanie z takimi podmiotami jak: Stowarzyszenie MONAR, BPiPS, MCPS, Fundacja ETOH, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, MIRIP, ponad 200 szkół i przedszkoli, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędami Dzielnic i Miast z całej Polski i wieloma innymi.

Prywatnie pasjonatka tworzenia swojego małego świata z roślin i kwiatów, literatury psychologicznej, wszelkiej maści zwierzaków, ceramiki i długich spacerów.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *