Ogólnopolska Kampania Społeczna „Odłącz się – Połącz się” wystartuje na wiosnę

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia nie traci nawet chwili, aby Ogólnopolska Kampania Społeczna „Odłącz się – Połącz się” mogła wystartować na wiosnę.

Kampania to odpowiedź na nasze współczesne dylematy wychowawcze, na pytania coraz częściej stawiane przez rodziców: Jaki wpływ ma technologia na nasze dzieci? Jaki obrać kierunek wychowawczy w świecie, który jest coraz bardziej cyfrowy? Ile czasu przed ekranem? …i wiele innych.

Kampania to przede wszystkim źródło wiedzy i praktycznych metod, których jako rodzice, opiekunowie czy nauczyciele, szukamy aby radzić sobie z odciąganiem najmłodszych od ekranów.

Dostępne wyniki badań, opinie ekspertów oraz nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych, by chronić dzieci przed e-uzależnieniami jasno wskazują, że rezultatów można spodziewać się tylko działając na szeroką skalę – stąd pomysł na tą akcję.

Potrzebę zmian społecznych postaw w tym zakresie, a także ogromny głód wiedzy, dostrzegają również inni. Właśnie dlatego:

****Patronat nad Kampanią objeła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Jest to Państwowy Instytut Badawczy, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań zapawniających rozwój sieci teleinformatycznej w Polsce oraz jej cyberbezpieczeństwo. NASK od wielu lat wdraża programy związane z bezpieczeństwem najmłodszych w sieci.

**** Patronat merytoryczny nad Kampanią objął Instytut Matki i Dziecka oraz portal dla rodziców stworzony przez pracowników IMiD- epozytywnaopinia.pl. Instytut jest jednostką naukowo-badawczą. Posiada 70-letnią tradycję i znaczący dorobek znany w kraju i na forum międzynarodowym. Nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *